لطفا جهت پرداخت وجه به سیدعلی مرتضوی ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

زرین‌پال، امنیت و ضمانت پرداخت شما