لطفا جهت پرداخت وجه به هادی باقری ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

زرین‌پال، امنیت و ضمانت پرداخت شما