لطفا جهت پرداخت وجه به سیدمحمد حسین هاشمی ، فرم زیر را تکمیل نمایید.

زرین‌پال، امنیت و ضمانت پرداخت شما